Summarize

"Novi izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji navodi više konkretnih oblasti u kojima je Vlada sprovela dalekosežne reforme usmerene ka ispunjavanju uslova za članstvo", podsetio je Dejvid Makalister.

Upitan šta je za Srbiju najjača, a šta najslabija tačka, Makalister je rekao da su reforme sprovedene u nastojanju da se podstakne srpska privreda veoma impresivne.

"Važno je da se građanima, a posebno mlađim generacijama obezbedi jasna ekonomska perspektiva da bi osigurali njihovu stalnu podršku pristupanju Srbije EU", dodao je Makalister.

Prema njegovom mišljenju, nedostaci koji još treba da budu u potpunosti otklonjeni posebno se odnose na jačanje vladavine prava.

"Održavanje nezavisnog sudstva mora biti apsolutni prioritet", rekao je Makalister.

Upitan može li Srbiija da održava dobre ekonomske i političke odnose sa Rusijom i istovremeno napreduje ka EU, on je rekao da orijentacija Srbije ka Evropi, kao i eventualnom članstvu članstvu u EU, ne isključuje srdačne odnose sa ostalim zemljama u svetu, uljučujući i Rusiju.

"Istovremeno, od država koje žele da se pridruze EU očekuje se da se usklade sa osnovnim načelima zajedničke spoljne politike. To naravno važi i za Srbiju", rekao je ...


Napomena: Stavovi izrečeni u ovoj vesti nisu stavovi sajta Reporter.rs. Vest je programski i automatski preuzeta sa sajta RTS. Ukoliko smatrate da je ova vest uvredljiva i da narušava privatnost ili prava neke osobe ili nečija autorska prava, molimo Vas da je prijavite i mi ćemo je ukloniti.